Hymnologian ja liturgiikan seura ry

Tällä sivulla voit hakea Hymnologian ja liturgiikan seuran jäseneksi. Seuran varsinaiset kotisivut löytyvät osoitteesta hymn.fi. Tervetuloa mukaan seuran toimintaan!

Seuran jäsenmaksu on vuonna 2023 varsinaisilta jäseniltä 20 €, opiskelijajäseniltä 10 € ja yhteisöiltä 50 €.

Jäsenhakemus

Hymnologian ja liturgiikan tutkimusta ja harrastusta vuodesta 1996

Hymnologian ja liturgiikan seura ry on vuonna 1996 perustettu, Tieteellisten seurain valtuuskuntaan kuuluva monitieteinen ja ekumeeninen seura, jonka tarkoituksena on hymnologian ja liturgiikan tutkimuksen ja harrastuksen edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura julkaisee tutkimuksia ja muuta hymnologian ja liturgiikan alaan liittyvää materiaalia, järjestää seminaareja ja tapahtumia sekä pitää yhteyttä alan koti- ja ulkomaisiin järjestöihin.

Hymnologia on hengellisen laulun tai virren tutkimusta, jossa käytetään erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja. Erityisesti hymnologia liittyy seurakunnan yhteiseen laulamiseen. Tällaisen lauluperinteen luomista ja harjoittamista taas kutsutaan usein hymnodiaksi. Liturgiikassa tutkitaan liturgiaa eli kaikkia jumalanpalveluksiin, kirkkovuoteen ja jumalanpalveluselämään liittyviä muotoja ja sisältöjä. Sekä hymnologia että liturgia sijoittuvat teologiassa käytännöllisen teologian piiriin, mutta ovat tutkimusaloina monitieteellisiä ja liittyvät myös mm. systemaattiseen teologiaan, kirkkohistoriaan, kirkkomusiikkiin, musiikinhistoriaan, kansanmusiikkiin, kulttuurihistoriaan, yhteiskuntatieteisiin ja kirjallisuuden tutkimukseen.

Seura on aktiivisesti mukana yhteispohjoismaisessa hymnologian alan NordHymn-verkostossa ja liturgiikan alan Leitourgia-järjestössä. Seuran jäseniä on mukana myös kansainvälisessä hymnologisessa seurassa IAH:ssa (Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie) sekä Societas Liturgicassa. Seuran kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. muut teologian ja uskonnontutkimuksen alan tieteelliset seurat, Suomen etnomusikologinen seura sekä kotimaiset yliopistot.